Pirkimo taisyklės

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1.1. Pardavėjas – UAB „Armitana“, buveinės adresas Eigulių g. 11-1, LT-03150, Vilnius, juridinio asmens kodas 151182221, PVM mokėtojo kodas LT511822219, el. paštas: labas@brandsales.lt

  1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė adresu www.brandsales.lt.

  1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekes Elektroninėje parduotuvėje.

  1.4. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

  1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

  1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo, naudojimo, naudojantis šia elektronine parduotuve.

  1.7. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

  1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriamas prisijungimas, kuriame saugomi Pirkėjo pateikti asmens duomenys, duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje. 

  1.9. Pirkimo Pardavimo sutartis – sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo prekių įsigijimo momentu

  1.10. Prekių grąžinimo forma – dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie grąžinamas prekes ir pirkėjo asmens duomenys, reikalingi vykdant prekių grąžinimą Pardavėjui bei pinigų grąžinimui Pirkėjui pagal šių Pirkimo taisyklių 4. ir 9. punktus.

  1.11 Vežėjas - siuntų tarnyba, kurią pasirenka pirkėjas prekėms pristatyti jo nurodytu adrresu arba į nurodytą siuntų savitarnos terminalą. 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

  Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

  2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

  2.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  2.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  2.2.3. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;

  2.2.4. visų prieš tai nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

  2.4. Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma patvirtinti pateiktus duomenis.

  2.5. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas ir pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. 

  1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

  Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Pirkimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.           

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  4.1.Teisė atsisakyti prekių arba prekės Pirkimo – pardavimo sutarties

  Pirkėjas, pirkdamas kaip vartotojas, turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, visoms arba atskiroms prekėms per 30 dienų, nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 30 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo įgijo fizinį prekių valdymą.

  4.2. Prekių grąžinimo pagal Taisyklių 4.1. punktą sąlygos

  Pirkėjas gali pasinaudoti teise, nurodyta Taisyklių 4.1.punkte, tik esant visoms šioms sąlygoms:

  • prekė nebuvo sugadinta, naudojama arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda;
  • prekė nebuvo dėvėta ir yra išsaugotos jos vartojamosios savybės;
  • ant prekės yra visos pirkimo metu ant jos buvusios nepažeistos ir nenukirptos tiek vidinės, tiek išorinės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu etiketės nuėmimas buvo būtinas apžiūrėti prekę, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių be etikečių, jei gali įrodyti, kad dėl to patiria papildomų išlaidų (naujos etiketės pagaminimo, pritvirtinimo išlaidos) arba tokių etikečių nuėmimas negali būti atstatytas, prekė praranda originalumą.
  • prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

  Pirkėjas neturi teisės atsisakydamas sutarties Taisyklių 4.1. punkte numatyta tvarka grąžinti prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių: pėdkelnių, puskojinių, kojinių ir panašių prekių, megztų vyriškų, berniukų, moteriškų arba mergaičių apatinių drabužių, siūtų vyriškų, berniukų, moteriškų arba mergaičių apatinių marškinių, naktinių marškinių, pižamų, liemenėlių ir panašių prekių. 

  4.3. Prekės dydžio keitimas

  Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkamo dydžio, Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir atgauti sumokėtus pinigus bei užsakyti tinkamo dydžio prekę, išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti).

  4.4.Teisė grąžinti nekokybišką prekę

  Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 2 metus nuo prekės pristatymo Pirkėjui, pateikti Pardavėjui prašymą ir reikalavimą dėl nekokybiškos prekės grąžinimo.

  4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

  Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.

  4.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros duomenų.

  Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo prie Paskyros duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu, nurodytu Elektroninėje parduotuvėje.  

  4.7. Pirkėjo pareiga pateikti tikslius duomenis ir jų patikslinimas

  Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti prisijungęs prie savo paskyros Elektroninėje parduotuvėje arba apie tai pranešdamas telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie nurodyti Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

  4.8. KITA

  Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninėje parduotuvėje. Taip pat Pirkėjas turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

  5.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

  5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

  5.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę, apie tai informuodamas Pirkėją vienu iš jo nurodytų kontaktinių duomenų. Pirkėjui atsisakius pakeisti užsakyme numatytą prekę Pardavėjo pasiūlyta preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, kurią Pirkėjas privalo nurodyti el. Paštu. Jeigu per 2 (dvi) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo Pirkėjas vienu nurodytų jo kontaktų patvirtina savo sutikimą dėl prekės pakeitimo į Pardavėjo pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti susidariusį kainų skirtumą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas. Jeigu Pardavėjas negali Pirkėjui pasiūlyti panašios tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekės, užsakymo prekių sąrašas koreguojamas išimant prekę, kurios Pardavėjas pristatyti negali, ir sugrąžinant Pirkėjo sumokėtą šios prekės kainą ,o Pirkėjas informuojamas apie užsakymo pakeitimus ir pakeisto užsakymo tolesnį vykdymą.

  5.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą ir Pardavėjas pasilieka teisę tai daryti bet kuriuo metu.

   

  5.8. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių informaciją, minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas nekontroliuoja šių svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.

  1. UŽSAKYMAS

  6.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos Pirkėjui.Kainos gali keistis bet kuriuo metu, iki užsakymo pateikimo, kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kurie buvo užsakyti ir Pardavėjas išsiuntė užsakymo patvirtinimą prieš kainos pakitį. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Prekės kaina padidėja pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.

  6.2. Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

  6.2.1. užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą slaptažodį;

  6.2.2. neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą.

  6.3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu. 

  1. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

  7.1. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard) arba elektronine bankininkyste per OPAY mokėjimų surinkimo sistemą, atsiskaitant mokėjimo kortele prekių pristatymo metu, pasirinktame paštomate arba kurjeriui.

  7.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas. 

  7.3. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

  7.4. Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad mokėjimo kortelė yra jo.

  7.5. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

  7.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

  8.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

  8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  8.3. Šioje Elektroninėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti pristatomos Lietuvoje, Latvijoje.

  8.4. Vežėjai, pristatymo būdai ir kaina:

  • Per Omniva į siuntų savitarnos terminalus: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 30 Eur, kitu atveju - 3,00 Eur (Prekių pristatymo kaina)*.
  • per Omniva kurjerį: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 30 Eur, kitu atveju – 5,00 Eur (Prekių pristatymo kaina)*. 
  • Per Venipak į LP Express, Venipak siuntų savitarnos terminalus: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 30 Eur, kitu atveju - 2,00 Eur (Prekių pristatymo kaina)*.

  * Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Prekių pristatymo kaina vienam užsakymui. 

  Tiksli prekių Prekių pristatymo kaina Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių Prekių pristatymo kaina nebus keičiama.

  8.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes išsiųsti-perduoti Vežėjui - siuntų tarnybai per 12-36 valandas darbo dienomis. Nuo prekių perdavimo momento siuntų tarnybai, prekės Pirkėjui įprastai pristatomos per 1-5 darbo dienas. Pardavėjas neatsako už siuntos pristatymo terminus nuo prekių perdavimo momento Vežėjui - siuntų tarnybai.

  8.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  8.7. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes pristato kurjeris - surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir pastebėję neatitikimus, apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

  8.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

   9. PREKĖS ARBA PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS – KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  9.1. Pirkėjas Pirkimo – pardavimo sutarties gali atsisakyti per 30 dienų, nuo jos sudarymo (išskyrus 8.1.3 punkte nurodytus atvejus), pranešdamas elektroniniu paštu labas@brandsales.lt, nurodant informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį, užsakymo numerį, prekes (prekės pavadinimas, kodas, dydis), kontaktinius duomenis (telefono Nr. arba el. pašto adresą) ir banko sąskaitos numerį, banką, jei reikalingas pinigų grąžinimas už prekes:

  9.1.1. Jei Pirkėjas atsisako Pirkimo - pardavimo sutarties iki prekės perdavimo siuntų pristatymo tarnybai, Pirkėjo už prekę, sumokėti pinigai ir Prekių Pristatymo kaina, grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 7 dienas nuo pranešimo Pardavėjui dėl Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo.

  9.1.2. Jei Pirkėjas atsisako Pirkimo-pardavimo sutarties po prekės perdavimo siuntų pristatymo tarnybai, ir Pirkėjas prekės neatsiėmė/nepriėmė, pinigai už grąžintą prekę pervedami per 14 dienų nuo Pirkėjo užpildyto prašymo dėl prekės grąžinimo pateikimo dienos.

  9.1.3. Jei Pirkėjas atsisako prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, kai prekės jau yra pristatytos Pirkėjui (tai gali padaryti per 30 dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos) tas prekes jis privalo grąžinti per 30 dienų nuo prekių pristatymo dienos, tuo atveju, jei prekės atitinka 4. Pirkimo taisyklių punkte nurodytas sąlygas, yra originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Pinigai už šiame punkte nurodytomis sąlygomis grąžinamas prekes Pirkėjui pervedami per 14 dienų, nuo prašymo dėl prekių grąžinimo pateikimo dienos.

  9.1.4 Jei prekė gauta kokybiška prekė, tačiau gautas ne ta prekė, kurią Pirkėjas užsakė (prekės išvaizda neatitinka nuotraukų arba aprašymo), Pirkėjas nedelsdamas privalo informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu labas@brandsales.lt. Pinigai už šiame punkte nurodytomis sąlygomis grąžinamas prekes ir prekės pristatymo kaina, pirkėjui pervedami per 2-7 dienas, nuo prekių grąžinimo – pristatymo Pardavėjui dienos.

  9.2. Jeigu grąžinama prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, neatitinka 4. Pirkimo taisyklių punkte nurodytų sąlygų, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.

  9.3. Pirkėjas 9.1.3. ir 9.1.4. punktuose nurodytais Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo atvejais grąžinamas prekes privalo išsiųsti per 7 dienas nuo pranešimo išsiuntimo apie Pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą Pardavėjui elektroniniu paštu, arba per 30 dienų nuo prekių gavimo dienos, kai Pardavėjo neinformuoja el. paštu apie Pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimą, pasinaudodamas https://grazinimai.omniva.lt/ grąžinimo sistema ir prekes išsiųsdamas per Omniva terminalą. 

  9.4. Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės ar prekių. Pirkėjas atsakingas už prekių vertės sumažėjimą dėl veiksmų, nebūtinų tam, kad būtų galima nustatyti, koks prekės pobūdis, savybės ir kaip ji veikia. 

  10. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  10.1. Tuo atveju, kai Pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, Pirkėjas turi teisę reikalavimus dėl prekės kokybės trūkumų Pardavėjui pareikšti per 2 metų garantinį laikotarpį.

   10.1.1. Pirkėjas privalo pateikti reikalavimus dėl prekės kokybės trūkumų el. paštu labas@brandsales.lt nurodant informaciją apie savo vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį, užsakymo numerį, kontaktinius duomenis (telefono Nr. arba el. pašto adresą), prekės kokybės trūkumus ir tai įrodančias nuotraukas, banko sąskaitos numerį, banko pavadinimą bei vieną iš šių reikalavimų:

   • pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
   • pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
   • sumažinti prekės kainą, sumokėtą kainos skirtumą grąžinat pirkėjui;
   • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

   10.1.2. Pirkėjas privalo, per 7 dienas nuo reikalavimų dėl prekės kokybės trūkumų pateikimo Pardavėjui el. paštu, išsiųsti tą prekę Pardavėjo nurodytu adresu, pasinaudodamas https://grazinimai.omniva.lt/ grąžinimo sistema ir prekes išsiųsdamas per Omniva terminalą, išskyrus tuos atvejus, kai pardavėjas el.paštu nurodė nekokybiškos prekės nesiųsti.

   10.1.3. Pirkėjas privalo grąžinamas nekokybiškas prekės grąžinti švarias ir sausas.

   10.2. Pardavėjas gavęs pirkėjo grąžinamas prekes, dėl kurių kokybės trūkumų pareikšti Pirkėjo reikalavimai, privalo atidžiai jas įvertinti ir pateikti Sprendimą Pirkėjui el. paštu dėl 10.1.1. reikalavimų vykdymo per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi, dėl kurios kokybės trūkumo buvo pareikšti Pirkėjo reikalavimai, gavimo  

   10.3. Pirkėjui sutinkant su 9.2. punkte nurodytu Pardavėjo sprendimu ir tai patvirtinus el. paštu, Pardavėjas privalo įvykdyti savo sprendimą per 7 dienas, nuo Pirkėjo patvirtinimo gavimo el.paštu.

   10.4. Pirkėjui nesutinkant su Pardavėjo pateiktu sprendimu dėl grąžinamos prekės kokybės trūkumų, Pirkėjas gali kreiptis pateikdamas prašymą/skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

   10.5. Pirkėjui nesutinkant su Pardavėjo pateiktu sprendimu dėl grąžinamos prekės dėl kokybės trūkumų, Pirkėjas padengia tokios prekės grąžinimo jam išlaidas arba gali ją atsiimti Pardavėjo nurodytu adresu per 14 dienų

       11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

   Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis. 

      12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   12.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

   12.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

   12.3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

   12.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

   12.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   12.6. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.